Vizyon / Misyon

İYTE Döner Sermaye İşletmesi Misyonu

  • İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek
  • Enstitümüze bağlı araştırma veya uygulama birimi, fakülte ve bölümlerinde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek
  • Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek
  • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine ve Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemine uygun olarak yürütmek

İYTE Döner Sermaye İşletmesi Vizyonu

  • Enstitümüzün belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve “En İyi Hizmet Zamanında Verilen Hizmet” anlayışı ile hareket etmek
  • Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak
  • Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak
  • Hizmet üretmeye odaklanmak
  • Açık ve etkin iletişim kurmak
  • Topluma, Çevreye ve etik değerlere saygılı olmak