Organizasyon

  • Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Rektörlüğe bağlı 6 Merkez Müdürlüğü, 1 Yüksekokul ve 3 Fakülte ile toplam 11 birimden oluşmaktadır.
  • Bu birimlerin Döner Sermaye kapsamında yapılan hizmetleri ile ilgili mali ve idari işlemleri tek bir merkezden yürütülmektedir.
  • İşletme Müdürlüğü görevi, Rektörlük tarafından görevlendirilmiş 1 şube müdürü tarafından vekaleten yürütülmektir.
  • Ayrıca işletmenin idari, mali, büro işleri ve diğer işlemleri de yine Rektörlük tarafından görevlendirilen şef kadrosunda 1, memur kadrosunda 1 olmak üzere toplam 2 idari personel tarafından yürütülmektedir.