Formlar

 

GELİR DAĞILIM TABLOSU AÇIKLAMA

  • Yapılan iş veya hizmete bağlı giderler ile cihaz kullanın bedelleri öğretim elemanınca belirtilen oranda öğretim elemanı katkı payından düşecektir.
  • Öğretim Elemanı katkı payı dağılımları kanuni sınırlar dahilinde yapılacaktır.
  • Gelir vergisi oranı dilimi başlangıç oranı %15 olup, ek ödeme yapıldığı tarihteki vergi dilimi oranı geçerlidir.
  • Damga Vergisi binde 7,59 olarak hesaplanmıştır.