Fatura Adresimiz

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Urla, İzmir 35430 Türkiye

Urla Vergi Dairesi

Vergi No : 484 072 1209

 

  • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa göre Kurumumuz Damga Vergisinden muaftır.
  • Kurumumuz Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi değildir.